Už od zítra 1.8.2020 nabyde v platnost dohoda o volném obchodu, mezi Evropskou unii a Vietnamem (EVFTA)

Dohoda stanoví odstranění téměř veškerého cla (99%), mezi EU a Vietnamem. Hned po nabytí platnosti, bude zrušeno 65% cel na zboží vyvážené z EU do Vietnamu. Zbytek bude zrušen postupně a to během příštích let, nejpozději však do 10 let. 

Na druhou stranu vývoz z Vietnamu do EU, 71 % cel bude odstraněno ke dni nabytí platnosti dohody. Zbytek bude zrušen do 7 let.

Mezi výhody dohody patří, lepší transparentnost a předvídatelnost vietnamského právního a obchodního prostředí. Také silnější tok přímých investic, který vede k přenosu pokrokových technologii a znalosti do Vietnamu. 

Pokud se přemístí výrobní základny ze sousedních států, právě do Vietnamu, tak má Vietnam možnost stát se regionálním výrobním centrem.

Napsat komentář