Nedělní dopoledne českého času přistála ve Vietnamu obchodní mise v čele s ministrem životního prostředí, Petrem Hladíkem. Společně s ministrem přiletěli zástupci 17 firem a 2 organizací působících v oblasti recyklace, nakládání s odpadem, energetiky, farmacie a dalších. Cílem cesty ve Vietnamu je setkání s vládními představiteli, řešení environmentálních problémů, směřování k udržitelnému ekonomickému rozvoji a podpora českých firem včetně jejich prezentace. 

Obchodní mise je organizována Hospodářskou komorou České republiky, kterou na misi zastupuje Michal Štefl, viceprezident Hospodářské komory ČR. Součástí delegace je také nově zvolený předseda Česko-vietnamského výboru v sekci Zahraniční spolupráce Hospodářské komory, pan Nguyen Manh Tung. V rámci cesty zastupuje české společnosti hledající obchodní a investiční příležitosti ve Vietnamu. Obchodní činnost všech firem a organizací přímo souvisí s udržitelným rozvojem a ekologií. Proto je program mise zaměřen na odpadové hospodářství, udržitelnou spotřebu, výrobu a oběhové hospodářství.

Cílem mise je otevřít pomyslené dveře ke spolupráci nejen s politickými partnery, ale také vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj zainteresovaných podniků. Věřím, že na této společné cestě uspějeme.,” doplnil Ministr životního prostředí ČR, pan Petr Hladík. Během letu se pan ministr setkal s každým zástupcem firem a organizací a pohovořil s nim o důvodech cesty, potřebách a přáních k dosažení úspěšných cílů mise. 

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Vietnam se potýká s problémem nadměrného využívání přírodních zdrojů a snaží se najít způsoby, jak hospodářsky využívat půdu, spolu s řešením znečištění životního prostředí, rozvojem nových zdrojů energie a ochranou přírodního prostředí. Země má potenciál pro ekonomický rozvoj a dostupnost odborníků a podniků působících v těchto oblastech, které se i účastní mezinárodních projektů. 

Pan Nguyen Manh Tung uvedl: “Mým cílem a přáním je, aby nově vytvořený výbor byl zárukou pro obchodní partnery a firmy. Výbor vznikl, aby mohl pomoci firmám se bezpečně orientovat v zemi s jiným právním a institucionálním zařízením a to bez možných problémů, ke kterým bohužel v minulých letech u některých firem došlo.”.

Michal Štefl, viceprezident Hospodářské komory ČR uvedl: “Mezi zúčastněné společnosti patří přední společnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství, životního prostředí, obnovitelné energie, zdravotnictví a strojírenství. Věříme, že tato delegace významně přispívá k hospodářskému vztahu mezi oběma zeměmi. České firmy mají inovační kapacitu, závazek ke kvalitě a touhu budovat dlouhodobé vztahy s podniky ve Vietnamu. Vidíme potenciál a přejeme si spolupracovat, abychom přinášeli výhody oběma stranám. Spolupráce vietnamského a českého ministra životního prostředí nabízí nové perspektivy pro řešení problémů životního prostředí a podporu udržitelného hospodářského rozvoje. Konsensus a společná vize obou zemí vytvoří pevný základ pro spolupráci v oblastech, jako je řízení kvality ovzduší, nakládání s odpady, ochrana biologické rozmanitosti a rozvoj obnovitelných zdrojů energie.”.

Napsat komentář