Dne 23. srpna 2023 se v Praze uskutečnilo setkání o obchodních vztazích mezi Českou republikou a Vietnamem na půdě centrály Hospodářské komory. Setkání neslo název Setkání s velvyslancem ČR v Hanoji E.Hynkem Kmoníčkem. Toto setkání přilákalo mnoho významných představitelů obou stran a umožnilo diskusi o současné situaci a perspektivách budoucí spolupráce. Mimo jiné otevřelo příležitosti pro podniky a úřady k diskusi, výměně informací a hledání způsobů, jak podpořit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Vietnam je dynamicky rozvíjející se zemí.

Setkání se zúčastnili zástupci Hospodářské komory ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a 17 českých podniků. Mezi dalšími významnými představiteli byl pan Ilja Mazánek, prezident zahraničního odboru Hospodářské komory, pan Petr Talafús, tajemník odboru a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR ve Vietnamu pan Hynek Kmoníček, který byl hlavním řečníkem. Pan Kmoníček představil současnou situaci obchodních vztahů mezi oběma zeměmi a potíže, se kterými se mohou české podniky ve Vietnamu setkat.

Oznámení nového předsedy Výboru pro česko-vietnamskou sekci

Na setkání bylo představeno nového oddělení Výboru pro česko-vietnamskou sekci v Hospodářské komoře ČR. Podnikatel Nguyen Manh Tung byl jmenován do funkce předsedy představenstva, což představuje důležitý krok v procesu podpory vztahů mezi oběma zeměmi. Pan Tung byl také na jaře přítomen u delegace premiéra Petra Fialy ve Vietnamu.

Událost také znamenala zrod nového Výboru pro zahraniční věci podvýboru pro Vietnam v Hospodářské komoře ČR, což je důležitý krok v podpoře vztahů mezi oběma zeměmi. Doufejme, že se spolupráce mezi Českou republikou a Vietnamem bude stále více rozvíjet a v budoucnu přinášet výhody oběma stranám.

Vietnam a jeho vývoj

Hlavním tématem jednání byla diskuse o obchodních vztazích mezi ČR a Vietnamem, včetně aktuální situace a perspektiv budoucí spolupráce. Strany jednaly o nezbytných opatřeních k posílení obchodních vztahů, rozšíření investičních příležitostí a rozvoji hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi. Zástupci Ministerstva životního prostředí České republiky oznámili plány na zářijovou cestu do Vietnamu. Tam budou diskutovat o problematice snižování uhlíkových emisí a zlepšování průmyslového ekosystému a výroby vozidel, dopravě a dalších otázkách ke zlepšení rozvoje a podpory hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi.

Vietnam zvýšil dovoz zboží z ČR o 30 % a vývoz do ČR o 15 %, z čehož profitují obě strany. V současnosti je Asie stále silnější a rozvinutější než Evropa a Amerika. A Vietnam je s více než 100 miliony obyvatel jedním z extrémně potenciálních trhů. Klíčový je dlouhodobý a historický vztah s Českou republikou. V současné době má Česká republika velký zájem o vývoz zbraní a aut do Vietnamu a část výroby vozů Škoda by se měla přesunout do Vietnamu, aby se zaměřila na vyšší vrstvu Vietnamců. Vietnam má zájem o dovoz českých letadel také proto, že Česká republika umí vyrábět a nahrazovat náhradní díly.

Setkání se zúčastnily také podniky působící v oblasti úpravy vody, zpracování a recyklace odpadů a podobných oborů. na vlastní pěst. Přítomnost těchto podniků vytvořila prostředí pro neformální výměnu informací a diskusí mezi účastníky a otevřelo mnoho příležitostí pro spolupráci a růstový potenciál v těchto oblastech.

Napsat komentář