Dne 10.9.2021 proběhlo v Brněnské tržnici VINAMO Česko-vietnamské obchodní fórum, které pořádalo Ministerstvo financí, ve spolupráci s Česko-vietnamským vzdělávacím institutem, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Svazem vietnamských podnikatelů v ČR.

Cílem ČVOF bylo zejména informovat české podniky o dnešním dynamicky se rozšiřujícím potenciálu ve vietnamském podnikatelském prostředí.

Akce se taktéž zúčastnila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, která uvedla ve svém projevu, že Vietnam je českým druhým největším obchodním partnerem ze zemí Jihovýchodní Asie. Velvyslanec Vietnamu v ČR pan Thai Xuan Dung, dodal, že navzdory nepříznivým dopadům COVID-19 vzrostl oboustranný obchod v roce 2020 více než o 22 procent.

Rostoucí česko-vietnamský obchod

K tradičně silným položkám českého exportu do Vietnamu patří také české sklo, pivo, slad, chmel, ale nově se daří i českým environmentálním technologiím, výrobcům zdravotnických potřeb, vybavení pro nemocnice nebo poskytovatelům služeb v oblasti IT. “ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

“Navzdory tomu, že byl obchod mezi zeměmi silně ovlivněn pandemií Covid-19 je obchod Vietnamu a EU obecně, zejména mezi Vietnamem a Českou republikou, stále udržována vzestupná dynamika a dobrý růst. V roce 2020 dosáhl obchodní obrat mezi Vietnamem a Českou republikou 1,5 miliardy USD, a oproti roku 2019 se zvýšil o více než 22 procent.” doplňuje velvyslanec Thai Xuan Dung.

Po výše zmíněné akci se česká a vietnamská delegace prošla areálem místa konání Česko-vietnamského obchodního fóra – tržnicí VINAMO. Navštívila místní služby, místní pagodu a taktéž obchodní řetězec TAMDA Foods, kde místopředsedkyně vlády nakoupila vietnamské speciality.

Velký zájem ze stran podnikatelů

Celkový počet návštěvníků převýšil počet 120 hostů. Největší zájem měli české IT společnosti a výrobci, kteří cílí na vietnamskou komunitu a její trh. Obchodního fóra se zúčastnili členové Svazu průmyslu a dopravy, Celní správy, České exportní banky, Svazu Vietnamců v ČR, zástupci firem Škoda Auto a.s., Royal Czech Beer.cz s.r.o., Vyzvedni.to, Intermarket Company s.r.o. a mnoho dalších.

Velice nás překvapilo, že se fóra zúčastnilo více českých firem, než bylo předpokládáno. Už jen to utvrzuje, že česko-vietnamské vztahy jsou stále silnější a věříme, že to je jen začátek. Vietnam skrýva mnoho potenciálu a je potřeba, aby české firmy investovaly a spolupracovaly na zahraničním trhu…. “ dodává na závěr Nguyen Manh Tung spoluzakladatel Česko-vietnamského vzdělávacího institutu a konzultační společnosti Czech Viet s.r.o.

Celé obchodní fórum bylo Ministerstvem financí zaznamenáno. Můžete si video pustit na platformě YouTube. Klikněte pro přesměrování.

Přednášející

  1. Alena Schilleroá – ministryně financí, úvodní slovo
  2. Thai Xuan Dung – velvyslanec Vietnamu v ČR, úvodní slovo
  3. Lukáš Martin – MA, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy, úvodní slovo
  4. Pham Thanh Long – předseda Svazu vietnamských podnikatelů v ČR, úvodní slovo
  5. Jan Holub – relationship manager, Česká exportní banka
  6. Lubomír Doskočil – Celní správa ČR – GŘC, celní řízení v podmínkách dohody o volném obchodu
  7. Nguyễn Thi Hong Thủy – Vietnamské velvyslanectví, EVFTA a její dopad na import a export na příkladu Česko-Vietnam
  8. Nguyễn Manh Tung – spoluzakladatel ČVVI, představení a dosavadní úspěchy
  9. Lucie Pštrosová – život a podnikání ve Vietnamu
  10. Đoàn Nguyễn Hoang Mỹ – import zemědělských produktů, konkrétně rýže, do ČR

Napsat komentář